OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, го надополнуваат со практична работа во институции и организации...

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси покажаа најголем интерес и беа најактивни во сите процеси на Еразмус плус програмата...

Страница 1 од 12