OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Со одлука на Наставно-научните совети на факултетите во состав на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на свечена седница одржана на 09.06.2017 година во амфитеатарот на УТМС...

На 16.05.2017 година во просториите на УТМС се одржа редовна седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за претприемачки бизнис...

На 08.10.2016 година, Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје величенствено го прослави својот 10 годишен јубилеј...

Страница 1 од 14