OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Студентите од Факултетот за туризам на 16.11.2017 година реализираа еднодневен наставно-научен практикум како апликативен дел од наставата по предметот „Алтернативни форми во туризмот“ на тема „Вински туризам“...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со особена чест и задоволство ја најавува уникатната, свечена промоција на деветата генерација дипломирани студенти и седмата генерација магистри...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Најдобрите студенти од УТМС, Христијан Пешталески и Моника Кочовска од Факултетот за туризам, Александар Тофиловски од Економски факултет, Јелена Нинкикева од Факултет за менаџмент на човечки ресурси...

Страница 1 од 13

Соработници од стопанството