OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје со особена чест и задоволство ја најавува уникатната, свечена промоција на деветата генерација дипломирани студенти и седмата генерација магистри...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје проактивно работи на оспособување на своите студенти за глобалниот пазар, притоа работејќи на академската, професионалната и социјалната надградба на секој студент индивидуално...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Согласно Годишната програма за работа, студентите од УТМС, беа во посета на „Халк банка”, најбрзорастечка банка во Република Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје за студентите организира посета на Меѓународниот саем за туризам „Philoxenia 2017” кој се одржува во Солун, Р. Грција...

Најдобрите студенти од УТМС, Христијан Пешталески и Моника Кочовска од Факултетот за туризам, Александар Тофиловски од Економски факултет, Јелена Нинкикева од Факултет за менаџмент на човечки ресурси...

На 09.11.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и вработените предавање ќе одржи генералниот директор на компанијата ИТД Дистрибуција...

Страница 1 од 70