OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на планираните академски активности, студентите од УТМС, предводени од доц. д-р Дејан Наковски...

Во рамките на промотивните активности за предностите на студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, матуранти од СУГС „8-ми Септември”...

Во рамките на промотивните активности за предностите на студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, матуранти од СЕТУГС „Михајло Пупин”...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје за студентите организира посета на 40-тиот Меѓународен саем за туризам во Белград...

Во рамките на промотивните активности на 19.02.2018 година, Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, на 17-ти Февруари, организираше еднодневен семинар во Струмица...

Во рамките на Еразмус+ Програмата на Европската Унија за размена на академски и административен кадар на Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје...

На Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, денес, 10-ти Февруари, 2018 година, раководителот на магистерски студии...

Страница 1 од 72