OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС СО НОВА КАМПАЊА

Факултетот за претприемачки бизнис во рамките на уписните рокови во академската 2017-2018 година, за новозапишаните студенти во прва година доделува ваучер од 500 ЕУ за сертифицирана обука за Вештини за создавање на интрапретприемачка организација. Обуката е во функција на стекнување на применливи знаења за креирање на интрапретприемачка организација. Методологијата на обуката е интерактивна и симулира реални бизнис ситуации на добри практики преку кои студентите ќе учат кои алатки се користат во менаџирањето на проактивна организација. Обуката ќе им овозможи на студентите на УТМС да се стекнат со конкурентни вештини и компетенции.