OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

НА УТМС ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТУРИЗМОТ

 

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје како единствена придружна членка на Светската туристичка организација (UNWTO) од Република Македонија, во партнерство со Qatar Airways и Hotel Marriott Doha на 27.09.2017 година со почеток во 19:00 часот на универзитетот ќе го одбележи Светскиот ден на туризмот.