OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКА 2017/2018 ГОДИНА

Почитувани студенти на прв циклус студии на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје,
Ве известуваме дека пролетниот семестар во академската 2017/2018 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје ќе отпочне на 12.02.2017 година, според распоредот на настава што е објавен на Е-студент.
Сите студенти (редовни и вонредни), запишани во академската 2017/2018 година на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, најдоцна до 09.02.2017 година, мора да запишат втор, четврти, односно шести семестар, за да можат да го продолжат понатамошното студирање.