OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • Proletna kampanja

Студентската пракса на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси се остварува во повеќе компании...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 25.07.2015 година...
Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, го надополнуваат со практична работа...
  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

News Letter