OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • Kampanja-2014

Покрај теоретското знаење кое студентите го добиваат во текот на академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, за време на летниот период извршуваат задолжителна практична работа каде добиваат можност професионално да се надградуваат себе си.
Студентите од Факултетот за менаџмент, теоретско знаење го надополнуваат со практична работа во институции, организации и компании во земјата и странство.
  • catalogue      unwto     video


stipendii

News Letter