OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • Kampanja-2014

Во вторник на 29.07.2014 година со почеток во 16: 00 часот, на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, предавање ќе одржи Генералниот Секретар на Светската туристичка организација Д-р Талеб Рифаи, кој ќе говори за современите трендови во развојот на светскиот туризам.
Покрај теоретското знаење кое студентите го добиваат во текот на академската година на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, за време на летниот период извршуваат задолжителна практична работа каде добиваат можност професионално да се надградуваат себе си.
Студентите од Факултетот за менаџмент, теоретско знаење го надополнуваат со практична работа во институции, организации и компании во земјата и странство.
  • catalogue      unwto     video


stipendii

News Letter