OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • Кампања 2015-2016

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во соработка со националното радио, Радио Слободна Македонија, на 04.10.2015 година...
СВЕЧЕНА ПРОМОЦИЈА
на седмата генерација дипломирани студенти на прв циклус студии и на петтата генерација магистрирани студенти на втор циклус студии на Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО
СКОПЈЕ
  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

News Letter