OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Презентација на УТМС пред матурантите во ДУФК „Методија Митевски Брицо”
Презентација на УТМС пред матурантите во ДУФК „Методија Митевски Брицо”
Презентација на УТМС пред матурантите во ДУФК „Методија Митевски Брицо”
Презентација на УТМС пред матурантите во ДУФК „Методија Митевски Брицо”
  • УПИСИ

    kampanja 2017 18 mk

Матурантите од СУГС „Орце Николов” поради интерес за подетални информации за студирање го посетија Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје...

Во рамките на промотивната кампања матуранти од СЕТУГС „Михајло Пупин” со огромен интерес ја следеа презентацијата на тимот од Универзитетот за туризам и менаџмент...

Во рамките на својата промотивна кампања за упис на нови студенти тим од УТМС одржа презентација пред матурантите од средното стручно училиште „Моша Пијаде“...

  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

Newsletter