OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ НА УТМС ОД МЕНАЏЕРОТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСУ НА „ВАН ХОЛ“ ЗА ВЕШТИНИ ЗА ЕФИКАСНО ИНТЕРВЈУИРАЊЕ
  • УПИСИ

    kampanja 2017 18 mk

Тим од Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје реализираше промотивни активности пред учениците од гимназијата „Алгоритам“ во Скопје....

На 25.05.2017 година во 12:00 часот во амфитеатарот на УТМС пред студентите и академскиот кадар предавање ќе одржи доц. д-р Љубинка Андоноска, доцент на „University of Texas At El Paso”...

На 22.05.2017 година на УТМС пред студентите предавање одржа м-р Виктор Дојчиновски, менаџер на човечки ресурси во „Ван Хол”- Македонија...

  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

Newsletter