OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
  • УПИСИ

    kampanja 2018-2019

Во функција на континуирано промовирање на условите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, матуранти од СУГС „Лазар Танев“...

Во функција на апликативно промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“...

Во функција на промовирање на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СУГС „Браќа Миладиновци” од Скопје го посетија универзитетот...

Во функција на апликативно претставување на предностите за студирање на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, матуранти од СЕПУГС „Арсени Јовков“...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, во рамките на своите општествено одговорни активности на 12.12.2017 година, беше домаќин на матурантите од СГГУГС „Здравко Цветковски“...

  • catalogue      unwto     video

Uspesni-prikazni-banner

Newsletter